Využití

Systém Finestfog je určený pro průmyslové zvlhčování, nicméně jeho použití je možné prakticky kdekoliv, kde je potřeba udržovat danou relativní vlhkost, snižovat teplotu vzduchu, omezovat vznik elektrostatického výboje či snižovat prašnost prostředí. Zvlhčovací systém Finestfog je v České republice a na Slovensku provozován v těchto oborech:

automotive, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, obalové materiály, slévárny, textilní průmysl, tiskárny, strojírenský průmysl, datová centra, zoologické zahrady, výroba iniciačních systémů a v mnoha dalších.

 

Relativní vlhkost

vlhkost1920

Škody na materiálu, vysoká míra zmetkovosti, zdravotní rizika. To je malý výčet důvodů proč zvyšovat vlhkost vzduchu. Nízká relativní vlhkost nás nejvíce trápí v zimním období, kdy čerstvý venkovní vzduch ohřejeme a snížíme tak relativní vlhkost přiváděného vzduchu. To má negativní dopad na výrobní procesy a citlivé lidské sliznice. Zvlhčovací systém Finestfog udržuje v daném prostoru (zóně) relativní vlhkost na požadované hodnotě. Každá zóna je vybavena vlastním vlhkostním čidlem.

 

PŘÍKLAD
Typickým příkladem využití adiabatického zvlhčovacího systému Finestfog jsou tiskárny. Papír je hygroskopický materiál, jehož fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny množstvím vodní páry. Nízká relativní vlhkost tak způsobuje změny tvaru, ohyb a kroucení papíru. Požadovaná relativní vlhkost v tiskárnách se pohybuje v rozmezí 50-60% při dané teplotě (obvykle 20-22°C). S hygroskopickým materiálem pracuje také papírenský průmysl, dřevozpracující průmysl, textilní průmysl.

Teplota

Únava, zhoršené pracovní podmínky, zastavení výroby kvůli povinné přestávce, vysoké provozní náklady na strojní chlazení. Krátký výčet negativ, která způsobuje vysoká teplota na pracovištích. Zvlhčovací systém Finestfog snižuje přímou distribucí vodního aerosolu teplotu okolí. Princip adiabatického chlazení spočívá v odebírání energie (tepla) ze vzduchu při odparu rozprašovaného aerosolu. Systémem Finestfog lze teplotní špičky snížit až o 3-7˚C.

 

PŘÍKLAD
Adiabatické chlazení vzduchu pomocí systému Finestfog je využíváno např. ve slévárnách. Obrovské teplotní zisky z tavicích pecí představují velikou zátěž pro obsluhu. Přímé vlhčení nad těmito pracovišti tepelnou zátěž výrazně snižuje. Jasným výsledkem jsou zlepšené pracovní podmínky díky nižší teplotě.

teplota1920

Prašnost

prach1920

Zvýšená prašnost má negativní vliv na kvalitu výroby a lidské zdraví. Následkem jsou nutné opravy, zvýšené náklady na výrobu, zvýšená nemocnost, nepříjemné pracovní prostředí. Přímým vlhčením v prašném prostředí docílíme snížení prašnosti. Princip spočívá ve vytváření seskupení velmi jemných kapek vody a částicí prachu. Vzniklý spoj je natolik těžký, že prachová částice klesne k zemi a není dál rozptýlena do okolí. Důležitou podmínkou je velikost kapky. Ta by měla být podobně veliká jako prachová částice, aby docházelo ke spojení.

 

PŘÍKLAD
Lakovny v automobilkách jsou jedním z mnoha příkladů, kde je zvýšená prašnost nežádoucím jevem. V prašném prostředí dochází ke zhoršování kvality lakovaných karoserií. Výslednému nárůstu zmetkovitosti a následným opravám lze předejít instalací zvlhčovacího systému Finestfog. Zvlhčováním vzduchu nad pracovišti se potlačí víření prachových částic.

Elektrostatický náboj

Zvýšené riziko vzniku elektrostatického náboje se týká prakticky všech provozů, kde dochází k opakovanému tření, dotyku či pohybu materiálu, ploch apod. Vlivem těchto procesů dochází k nevyváženosti počtu elektronů a protonů v atomu, což vede následně ke vzniku elektrostatického náboje. Následný přeskok (kladné a záporné náboje se přitahují) má v provozech za následek mnoho vážných potíží. Kromě standardních metod jako je uzemnění všech vodivých částí, lze elektrostatický náboj omezit i zvýšením relativní vlhkosti. Velikost náboje je totiž mimo jiné závislá i na vlhkosti, kterou je materiál schopen pojmout ze vzduchu.

 

PŘÍKLAD
Do skupiny provozů, kde lze se zvlhčovacím systémem Finestfog účinně potlačit elektrostatický náboj patří výroba kobercových a látkových dílů pro automobilový průmysl. Při pneudopravě materiálu dochází k tření. Zvýšení relativní vlhkosti nasávaného vzduchu dochází k výraznému snížení elektrostatického náboje. Obdobně lze zvyšovat relativní vlhkost přímo nad stroji vyrábějící netkané textilie. Třetím typickým příkladem je výroba elektrotechnických přístrojů a součástek. Relativní vlhkost se v uvedených příkladech udržuje na hodnotě 50-55% při teplotě cca 22 °C.

naboj
paticka

paticka
facebook-icon_48
Kontaktujte nás

Not readable? Change text. captcha txt