Přímé zvlhčování vzduchu
s využitím vysokotlaké vody

  • Odladěný systém
  • Energeticky účinný
  • Šetrný k životnímu prostředí

Klíčovou vlastností zvlhčovacího systému Finestfog je přímé zvlhčování bez potřeby stlačeného vzduchu nebo pomocných ventilátorů. Rozměry a provedení trysek a nerezových vysokotlakých rozvodů nenarušují interiér. Zvlhčování tak probíhá diskrétně a prakticky bezhlučně. Po celém světě je provozováno více než 1000 zvlhčovacích systémů Finestfog.

AKTUÁLNĚ

Nízká relativní vlhkost nás nejvíce trápí v zimním období!
20.12.2021
Škody na materiálu, vysoká míra zmetkovosti, zdravotní rizika. To je malý výčet důvodů proč zvyšovat vlhkost vzduchu. Nízká relativní vlhkost nás nejvíce trápí v zimním období, kdy čerstvý venkovní vzduch ohřejeme a snížíme tak relativní vlhkost přiváděného vzduchu. To má negativní dopad na výrobní procesy a citlivé lidské sliznice. Zvlhčovací systém Finestfog udržuje v daném prostoru (zóně) relativní vlhkost na požadované hodnotě. Každá zóna je vybavena vlastním vlhkostním čidlem.
Systémem Finestfog lze účinně udržovat vlhkost na potřebné úrovni
6. 12.2021
V zimním období nastává kritická situace z pohledu udržení požadované relativní vlhkosti ve výrobě. Následkem toho dochází k degradaci materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
📞 739 212 919

Reverzní osmóza
6. 12. 2021
Finestfog nabízí ke svým zvlhčovacím systémům úpravnu vody na principu reverzní osmózy. Reverzní osmóza vyrábí z pitné vody vodu prostou minerálů, bakterií a organických látek – permeát. Demineralizovanou vodu lze využít jednak pro průmyslové zvlhčování Finestfog, ale současně i pro jiné technologie, např. tiskové stroje, chladiče apod. Osmóza je proces, kdy dvě rozdílně koncentrované kapaliny, od sebe oddělené částečně propustnou membránou, mají směr toku od zředěnější kapaliny do koncentrovanější. Reverzní osmóza je opačný proces, který je možné vyvolat pomocí hnací síly (čerpadlem), která překoná osmotický tlak. Tento jev se využívá např. pro odsolování mořské vody, čištění odpadních vod, výrobu demineralizované vody apod. Chcete se dozvědět více? Mrkněte na náš web!

Zlepšení kvality výroby

Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.

Chlazení vzduchu

Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.

Úspora energie

Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.

Snížení zdravotních rizik

Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a    získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE, má označení CE a je v souladu s normou VDI 6022.

Schéma systému FINESTFOG

schema_finest_upr

1 – připojení vody
2 – vodní filtr
3 – změkčovač
4 – zásobník soli
5 – odpad
6 – úpravna vody

7 – zásobník demineralizované vody
8 – centrální distributor s elektromagnetickými ventily
9 – vysokotlaké čerpadlo s řídící jednotkou
10 – vysokotlaké hadice pro jednotlivé zóny
11 – rozvody s tryskami

Pitná voda

Změkčená voda

Demineralizovaná voda

Řídící jednotka

Zvlhčovací systém lze vybavit jedním ze dvou typů řídicích jednotek:

EATON EASY – základní, avšak zcela vyhovující PLC řídicí jednotka. Řídí až šest zón s maximálním výkonem čerpadla 780 l/h. Regulace je doplněna zobrazovacím a ovládacím modulem EATON MFD-TITAN. Jednotka je mimo jiné vybavena i časovým spínačem, tzn., že lze systém provozovat podle navoleného času.

SIEMENS S7-1200 – sofistikovanější varianta řídicí jednotky umožňující regulaci až osmi zón. Jednotka je doplněna dotykovou zobrazovací jednotkou SIEMENS SIMATIC KTP 700. Regulátor mimo jiné nabízí záznam dat, počítadlo provozních hodin pro každou zónu, diagnostické funkce a mnoho dalších pomocných nástrojů. Regulátor lze doplnit o řadu dalších funkcí, jako např. vzdálený monitoring či napojení na centrální systém budovy.

Zvlhčovací systém lze vybavit jedním ze dvou typů řídicích jednotek:

EATON EASY – základní avšak zcela postačující PLC řídicí jednotka. Řídí až šest zón s maximálním výkonem čerpadla 780 l/h. Jednotka EATON EASY je doplněna zobrazovacím a ovládacím modulem EATON MFD-TITAN. Jednotka je mimo jiné vybavena i časovým spínačem, tzn., že lze systém provozovat podle navoleného času.

SIEMENS S7-1200 – sofistikovanější varianta řídicí jednotky umožňující regulaci až osmi zón. Jednotka je doplněna dotykovou zobrazovací jednotkou SIEMENS SIMATIC KTP 700. Regulátor mimo jiné nabízí záznam dat, počítadlo provozních hodin pro každou zónu, diagnostické funkce a mnoho dalších pomocných nástrojů. Regulátor lze doplnit o řadu dalších funkcí, jako např. vzdálený monitoring či napojení na centrální systém budovy.

Čerpadlo

Vysokotlaké pístové čerpadlo udržuje v rozvodech rovnoměrný tlak 80 bar. Voda je pod tímto tlakem dopravována k jednotlivým zónám, kde je následně šířena pomocí trysek ve formě velmi jemného aerosolu.

Čerpadlo je možné dodat s výkony 120 až 780 l/h. Poháněno je napřímo připojeným elektromotorem, otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem a snímačem provozního tlaku. Čerpadlo tak dodává pouze potřebné množství vody a dochází k úspoře energie a snížení opotřebení čerpadla.

Vysokotlaké pístové čerpadlo udržuje v rozvodech rovnoměrný tlak 80 bar. Voda je pod tímto tlakem dopravována k jednotlivým zónám, kde je následně šířena pomocí trysek ve formě velmi jemného aerosolu.

Čerpadlo je možné dodat s výkony 120 až 780 l/h. Poháněno je napřímo připojeným elektromotorem, otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem a snímačem provozního tlaku. Čerpadlo tak dodává pouze potřebné množství vody a dochází k úspoře energie a snížení opotřebení čerpadla.

Trysky

tryska_mix

Jednosložkové trysky Finestfog jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli s ruční finální úpravou. Trysky jsou nezaměnitelné díky svému označení, které se skládá z názvu FINESTFOG,  roku výroby a velikosti ústí v µm. Aerosol s velikostí kapek cca 15 µm, je zajištěn díky speciálnímu tvaru ústí a vnitřní konstrukce trysky. Proti úkapům je tryska vybavena pružinovým mechanismem s kuličkou. Trysky je možné dodat v šesti výkonových řadách:

Označení Velikost ústí Výkon
1.0 100 µm 1.1 l/h
1.5 150 µm 2.0 l/h
2.0 200 µm 3.0 l/h
2.2 220 µm 4.6 l/h
2.5 250 µm 6.3 l/h
2.7 270 µm 8.4 l/h
tryska_mix

Jednosložkové trysky Finestfog jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli s ruční finální úpravou. Trysky jsou nezaměnitelné díky svému označení, které se skládá z názvu FINESTFOG,  roku výroby a velikosti ústí v µm. Aerosol s velikostí kapek cca 15 µm, je zajištěn díky speciálnímu tvaru ústí a vnitřní konstrukce trysky. Proti úkapům je tryska vybavena pružinovým mechanismem s kuličkou. Trysky je možné dodat v šesti výkonových řadách:

Označení Velikost ústí Výkon
1.0 100 µm 1.1 l/h
1.5 150 µm 2.0 l/h
2.0 200 µm 3.0 l/h
2.2 220 µm 4.6 l/h
2.5 250 µm 6.3 l/h
2.7 270 µm 8.4 l/h

Použití vhodného typu trysek je dáno více faktory. Výška zvlhčovaného prostoru, hlavní účel zvlhčování (zvýšení relativní vlhkosti nebo chlazení prostoru), teplota v daném prostoru, umístění strojní technologie, apod. Každý projekt je specifický, a proto je osobní konzultace a prohlídka základem pro vytvoření návrhu celého zvlhčovacího systému.

Trysky Finestfog rozprašují velmi jemný aerosol do požadovaného prostoru bez nutnosti použití ventilátoru či stlačeného vzduchu. Trysky je možné vybavit otočným kloubem, kterým je možné nastavit požadovaný směr distribuce aerosolu. Samotná montáž se provádí tak, že se dvě, tři či více trysek spojí pomocí nerezového potrubí 1/4“ zakončeného závitem. Potrubí má délku 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm a volba vhodné rozteče opět závisí na specifikaci daného projektu. Takto vytvořené pole se zavěsí nad daný prostor. Při instalaci se využívají nosné prvky, jako je strop, sloupy, nosníky, obvodové zdi, rozvody VZT apod., případně jsou vytvořeny pomocné konstrukce. Jednotlivá pole se spojují pomocí vysokotlaké hadice.

Trysky Finestfog nejsou předurčeny jen pro průmyslové využití. Lze je pro svou velikost, vzhled a velmi tichý provoz použít i v kancelářích či domácnostech.

Použití vhodného typu trysek je dáno více faktory. Výška zvlhčovaného prostoru, hlavní účel zvlhčování (zvýšení relativní vlhkosti nebo chlazení prostoru), teplota v daném prostoru, umístění strojní technologie, apod. Každý projekt je specifický, a proto je osobní konzultace a prohlídka základem pro vytvoření návrhu celého zvlhčovacího systému.

Trysky Finestfog rozprašují velmi jemný aerosol do požadovaného prostoru bez nutnosti použití ventilátoru či stlačeného vzduchu. Trysky je možné vybavit otočným kloubem, kterým je možné nastavit požadovaný směr distribuce aerosolu. Samotná montáž se provádí tak, že se dvě, tři či více trysek spojí pomocí nerezového potrubí 1/4“ zakončeného závitem. Potrubí má délku 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm a volba vhodné rozteče opět závisí na specifikaci daného projektu. Takto vytvořené pole se zavěsí nad daný prostor. Při instalaci se využívají nosné prvky, jako je strop, sloupy, nosníky, obvodové zdi, rozvody VZT apod., případně jsou vytvořeny pomocné konstrukce. Jednotlivá pole se spojují pomocí vysokotlaké hadice.

Trysky Finestfog nejsou předurčeny jen pro průmyslové využití. Lze je pro svou velikost, vzhled a velmi tichý provoz použít i v kancelářích či domácnostech.

paticka

paticka
facebook-icon_48
Kontaktujte nás

Not readable? Change text. captcha txt