Přímé zvlhčování vzduchu
s využitím vysokotlaké vody

  • Odladěný systém
  • Energeticky účinný
  • Šetrný k životnímu prostředí

Klíčovou vlastností zvlhčovacího systému Finestfog je přímé zvlhčování bez potřeby stlačeného vzduchu nebo pomocných ventilátorů. Rozměry a provedení trysek a nerezových vysokotlakých rozvodů nenarušují interiér. Zvlhčování tak probíhá diskrétně a prakticky bezhlučně. Po celém světě je provozováno více než 1000 zvlhčovacích systémů Finestfog.

AKTUÁLNĚ

Adiabatické chlazení je využíváno např. ve slévárnách
23.07.2022

Adiabatické chlazení vzduchu pomocí systému Finestfog je využíváno např. ve slévárnách. Obrovské teplotní zisky z tavicích pecí představují velikou zátěž pro obsluhu. Přímé vlhčení nad těmito pracovišti tepelnou zátěž výrazně snižuje. Jasným výsledkem jsou zlepšené pracovní podmínky díky nižší teplotě.

Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Suchý vzduch může ohrožovat Vaše zdraví
01.07.2022
Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic. Je Vám to povědomé? Při práci v kanceláři během horkého léta může suchý vzduch ohrožovat Vaše zdraví. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Zvlhčovací systém Finestfog snižuje teplotu okolí
25.05.2022
Únava, zhoršené pracovní podmínky, zastavení výroby kvůli povinné přestávce, vysoké provozní náklady na strojní chlazení. Krátký výčet negativ, které způsobuje vysoká teplota na pracovištích. Zvlhčovací systém Finestfog snižuje přímou distribucí vodního aerosolu teplotu okolí. Princip adiabatického chlazení spočívá v odebírání energie (tepla) ze vzduchu při odparu rozprašovaného aerosolu. Systémem Finestfog lze teplotní špičky snížit až o 3 až 7 ˚C. Typickým příkladem využití adiabatického chlazení je např. proces výroby litých kol, kdy teploty uvnitř pecí dosahují přes 750 ˚C. Teplota v okolí pece se v letním období může dostat vysoko nad 40 ˚C. Díky adiabatickému systému Finestfog lze teploty ve výrobě trvale snižovat na přijatelné hodnoty a výrazně zkvalitnit pracovní podmínky.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Potřebujete řešit vlhkost v menších prostorech?
28.04.2022
Máte menší provoz a trápí Vás nedostatečná vlhkost? Máme pro Vás řešení – zvlhčovací systém Finestfog MICRO. Vysokotlaké zvlhčovací systémy Finestfog se dodávají s výkony 120, 240, 400, 480, 600 a 720 l/h. Systémy lze vybavit jednou až šesti zónami. Tyto výkonové řady jsou určeny převážně pro větší výrobní prostory a průmyslové haly. Počtem zón jsou vhodné i pro více oddělených částí v rámci celého výrobních procesu. Systémy MICRO však nabízí nižší zvlhčovací výkony, a to 20 nebo 40 l/h. Lze je vybavit jednou nebo dvěma zónami. Systémy MICRO je možné, stejně jako výkonnější modely, dodat s vlastní úpravnou vody i bez. Veškeré komponenty, elektro výzbroj, regulace i ovládání jsou u všech systémů Finestfog shodné. Kvalita je tak zaručena a lze se spolehnout na osvědčenou koncepci. Výrobce, firma Finestfog GmbH, systémem MICRO ve svém portfoliu zaplnil chybějící produkt pro menší prostory s požadavkem na nižší zvlhčovací výkony. Neváhejte se na nás obrátit s návrhem zvlhčovacího systému pro váš výrobní proces.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Úsporné zvlhčování vzduchu
25.03.2022
Efektu adiabatického chlazení se využívá stále ve větší míře ve výrobních halách s velkými tepelnými zisky od strojů. Ty poskytují potřebnou energii (teplo) pro odpar vody. Adiabatické vlhčení se v těchto případech stává velice účinným a levným způsobem chlazení, který může v mnoha případech zcela nahradit běžné a velmi nákladné strojní chlazení.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Do provozů s rizikem vzniku elektrostatického náboje
26.02.2022
Zvýšené riziko vzniku elektrostatického náboje se týká prakticky všech provozů, kde dochází k opakovanému tření, dotyku či pohybu materiálu, ploch apod. Do skupiny provozů, kde lze se zvlhčovacím systémem Finestfog účinně potlačit elektrostatický náboj patří výroba kobercových a látkových dílů pro automobilový průmysl. Při pneudopravě materiálu dochází k tření. Zvýšení relativní vlhkosti nasávaného vzduchu dochází k výraznému snížení elektrostatického náboje. Obdobně lze zvyšovat relativní vlhkost přímo nad stroji vyrábějící netkané textilie. Třetím typickým příkladem je výroba elektrotechnických přístrojů a součástek. Relativní vlhkost se v uvedených příkladech udržuje na hodnotě 50-55% při teplotě cca 22 °C.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Úspora energie!
01.02.2022
Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919
Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal
01.02.2022
Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE, má označení CE a je v souladu s normou VDI 6022.
Máte dotaz? neváhejte nás kontaktovat! 📞 739 212 919

Další informace

Nízká relativní vlhkost nás nejvíce trápí v zimním období!
20.12.2021
Škody na materiálu, vysoká míra zmetkovosti, zdravotní rizika. To je malý výčet důvodů proč zvyšovat vlhkost vzduchu. Nízká relativní vlhkost nás nejvíce trápí v zimním období, kdy čerstvý venkovní vzduch ohřejeme a snížíme tak relativní vlhkost přiváděného vzduchu. To má negativní dopad na výrobní procesy a citlivé lidské sliznice. Zvlhčovací systém Finestfog udržuje v daném prostoru (zóně) relativní vlhkost na požadované hodnotě. Každá zóna je vybavena vlastním vlhkostním čidlem.
Systémem Finestfog lze účinně udržovat vlhkost na potřebné úrovni
6. 12.2021
V zimním období nastává kritická situace z pohledu udržení požadované relativní vlhkosti ve výrobě. Následkem toho dochází k degradaci materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
📞 739 212 919

Reverzní osmóza
6. 12. 2021
Finestfog nabízí ke svým zvlhčovacím systémům úpravnu vody na principu reverzní osmózy. Reverzní osmóza vyrábí z pitné vody vodu prostou minerálů, bakterií a organických látek – permeát. Demineralizovanou vodu lze využít jednak pro průmyslové zvlhčování Finestfog, ale současně i pro jiné technologie, např. tiskové stroje, chladiče apod. Osmóza je proces, kdy dvě rozdílně koncentrované kapaliny, od sebe oddělené částečně propustnou membránou, mají směr toku od zředěnější kapaliny do koncentrovanější. Reverzní osmóza je opačný proces, který je možné vyvolat pomocí hnací síly (čerpadlem), která překoná osmotický tlak. Tento jev se využívá např. pro odsolování mořské vody, čištění odpadních vod, výrobu demineralizované vody apod. Chcete se dozvědět více? Mrkněte na náš web!

Zlepšení kvality výroby

Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.

Chlazení vzduchu

Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.

Úspora energie

Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.

Snížení zdravotních rizik

Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a    získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE, má označení CE a je v souladu s normou VDI 6022.

Schéma systému FINESTFOG

schema_finest_upr

1 – připojení vody
2 – vodní filtr
3 – změkčovač
4 – zásobník soli
5 – odpad
6 – úpravna vody

7 – zásobník demineralizované vody
8 – centrální distributor s elektromagnetickými ventily
9 – vysokotlaké čerpadlo s řídící jednotkou
10 – vysokotlaké hadice pro jednotlivé zóny
11 – rozvody s tryskami

Pitná voda

Změkčená voda

Demineralizovaná voda

Řídící jednotka

Zvlhčovací systém lze vybavit jedním ze dvou typů řídicích jednotek:

EATON EASY – základní, avšak zcela vyhovující PLC řídicí jednotka. Řídí až šest zón s maximálním výkonem čerpadla 780 l/h. Regulace je doplněna zobrazovacím a ovládacím modulem EATON MFD-TITAN. Jednotka je mimo jiné vybavena i časovým spínačem, tzn., že lze systém provozovat podle navoleného času.

SIEMENS S7-1200 – sofistikovanější varianta řídicí jednotky umožňující regulaci až osmi zón. Jednotka je doplněna dotykovou zobrazovací jednotkou SIEMENS SIMATIC KTP 700. Regulátor mimo jiné nabízí záznam dat, počítadlo provozních hodin pro každou zónu, diagnostické funkce a mnoho dalších pomocných nástrojů. Regulátor lze doplnit o řadu dalších funkcí, jako např. vzdálený monitoring či napojení na centrální systém budovy.

Zvlhčovací systém lze vybavit jedním ze dvou typů řídicích jednotek:

EATON EASY – základní avšak zcela postačující PLC řídicí jednotka. Řídí až šest zón s maximálním výkonem čerpadla 780 l/h. Jednotka EATON EASY je doplněna zobrazovacím a ovládacím modulem EATON MFD-TITAN. Jednotka je mimo jiné vybavena i časovým spínačem, tzn., že lze systém provozovat podle navoleného času.

SIEMENS S7-1200 – sofistikovanější varianta řídicí jednotky umožňující regulaci až osmi zón. Jednotka je doplněna dotykovou zobrazovací jednotkou SIEMENS SIMATIC KTP 700. Regulátor mimo jiné nabízí záznam dat, počítadlo provozních hodin pro každou zónu, diagnostické funkce a mnoho dalších pomocných nástrojů. Regulátor lze doplnit o řadu dalších funkcí, jako např. vzdálený monitoring či napojení na centrální systém budovy.

Čerpadlo

Vysokotlaké pístové čerpadlo udržuje v rozvodech rovnoměrný tlak 80 bar. Voda je pod tímto tlakem dopravována k jednotlivým zónám, kde je následně šířena pomocí trysek ve formě velmi jemného aerosolu.

Čerpadlo je možné dodat s výkony 120 až 780 l/h. Poháněno je napřímo připojeným elektromotorem, otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem a snímačem provozního tlaku. Čerpadlo tak dodává pouze potřebné množství vody a dochází k úspoře energie a snížení opotřebení čerpadla.

Vysokotlaké pístové čerpadlo udržuje v rozvodech rovnoměrný tlak 80 bar. Voda je pod tímto tlakem dopravována k jednotlivým zónám, kde je následně šířena pomocí trysek ve formě velmi jemného aerosolu.

Čerpadlo je možné dodat s výkony 120 až 780 l/h. Poháněno je napřímo připojeným elektromotorem, otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem a snímačem provozního tlaku. Čerpadlo tak dodává pouze potřebné množství vody a dochází k úspoře energie a snížení opotřebení čerpadla.

Trysky

tryska_mix

Jednosložkové trysky Finestfog jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli s ruční finální úpravou. Trysky jsou nezaměnitelné díky svému označení, které se skládá z názvu FINESTFOG,  roku výroby a velikosti ústí v µm. Aerosol s velikostí kapek cca 15 µm, je zajištěn díky speciálnímu tvaru ústí a vnitřní konstrukce trysky. Proti úkapům je tryska vybavena pružinovým mechanismem s kuličkou. Trysky je možné dodat v šesti výkonových řadách:

Označení Velikost ústí Výkon
1.0 100 µm 1.1 l/h
1.5 150 µm 2.0 l/h
2.0 200 µm 3.0 l/h
2.2 220 µm 4.6 l/h
2.5 250 µm 6.3 l/h
2.7 270 µm 8.4 l/h
tryska_mix

Jednosložkové trysky Finestfog jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli s ruční finální úpravou. Trysky jsou nezaměnitelné díky svému označení, které se skládá z názvu FINESTFOG,  roku výroby a velikosti ústí v µm. Aerosol s velikostí kapek cca 15 µm, je zajištěn díky speciálnímu tvaru ústí a vnitřní konstrukce trysky. Proti úkapům je tryska vybavena pružinovým mechanismem s kuličkou. Trysky je možné dodat v šesti výkonových řadách:

Označení Velikost ústí Výkon
1.0 100 µm 1.1 l/h
1.5 150 µm 2.0 l/h
2.0 200 µm 3.0 l/h
2.2 220 µm 4.6 l/h
2.5 250 µm 6.3 l/h
2.7 270 µm 8.4 l/h

Použití vhodného typu trysek je dáno více faktory. Výška zvlhčovaného prostoru, hlavní účel zvlhčování (zvýšení relativní vlhkosti nebo chlazení prostoru), teplota v daném prostoru, umístění strojní technologie, apod. Každý projekt je specifický, a proto je osobní konzultace a prohlídka základem pro vytvoření návrhu celého zvlhčovacího systému.

Trysky Finestfog rozprašují velmi jemný aerosol do požadovaného prostoru bez nutnosti použití ventilátoru či stlačeného vzduchu. Trysky je možné vybavit otočným kloubem, kterým je možné nastavit požadovaný směr distribuce aerosolu. Samotná montáž se provádí tak, že se dvě, tři či více trysek spojí pomocí nerezového potrubí 1/4“ zakončeného závitem. Potrubí má délku 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm a volba vhodné rozteče opět závisí na specifikaci daného projektu. Takto vytvořené pole se zavěsí nad daný prostor. Při instalaci se využívají nosné prvky, jako je strop, sloupy, nosníky, obvodové zdi, rozvody VZT apod., případně jsou vytvořeny pomocné konstrukce. Jednotlivá pole se spojují pomocí vysokotlaké hadice.

Trysky Finestfog nejsou předurčeny jen pro průmyslové využití. Lze je pro svou velikost, vzhled a velmi tichý provoz použít i v kancelářích či domácnostech.

Použití vhodného typu trysek je dáno více faktory. Výška zvlhčovaného prostoru, hlavní účel zvlhčování (zvýšení relativní vlhkosti nebo chlazení prostoru), teplota v daném prostoru, umístění strojní technologie, apod. Každý projekt je specifický, a proto je osobní konzultace a prohlídka základem pro vytvoření návrhu celého zvlhčovacího systému.

Trysky Finestfog rozprašují velmi jemný aerosol do požadovaného prostoru bez nutnosti použití ventilátoru či stlačeného vzduchu. Trysky je možné vybavit otočným kloubem, kterým je možné nastavit požadovaný směr distribuce aerosolu. Samotná montáž se provádí tak, že se dvě, tři či více trysek spojí pomocí nerezového potrubí 1/4“ zakončeného závitem. Potrubí má délku 500, 1000, 1500 nebo 2000 mm a volba vhodné rozteče opět závisí na specifikaci daného projektu. Takto vytvořené pole se zavěsí nad daný prostor. Při instalaci se využívají nosné prvky, jako je strop, sloupy, nosníky, obvodové zdi, rozvody VZT apod., případně jsou vytvořeny pomocné konstrukce. Jednotlivá pole se spojují pomocí vysokotlaké hadice.

Trysky Finestfog nejsou předurčeny jen pro průmyslové využití. Lze je pro svou velikost, vzhled a velmi tichý provoz použít i v kancelářích či domácnostech.

paticka

paticka
facebook-icon_48
Kontaktujte nás

Not readable? Change text. captcha txt