Úprava vody

Demineralizovaná voda nejen pro zvlhčování

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nesmí vyvolat onemocnění či poruchy zdraví. Avšak jeden z parametrů pitné vody – tvrdost, dokáže ztížit provoz všech zvlhčovacích systémů. Tvrdost vody způsobují nejvíce prvky hořčík a vápník, které jsou ve vodě obsaženy. Finestfog proto nabízí ke svým zvlhčovacím systémům úpravnu vody na principu reverzní osmózy. Reverzní osmóza vyrábí z pitné vody vodu prostou minerálů, bakterií a organických látek – permeát. Demineralizovanou vodu lze využít jednak pro průmyslové zvlhčování Finestfog, ale současně i pro jiné technologie, např. tiskové stroje, chladiče apod.

Hygiena

Úpravna vody Finestfog vyrábí demineralizovanou vodu zbavenou minerálů, solí, bakteriálních a organických látek. Uzavřený okruh, špičkové membrány reverzní osmózy, pravidelné proplachy a UV sterilizace – to vše zaručuje zdroj technicky i hygienicky bezvadné vody.

Monitoring

Úpravna vody Finestfog průběžně měří a přehledně zobrazuje důležité parametry. Vodivost permeátu, životnost UV zářiče, poměr permeátu a koncentrátu, hlášení chybových stavů. Regulace umožňuje naměřené údaje a provozní stavy odesílat k dalšímu zpracování.

Kompatibilita

Jednotlivé části zvlhčovacího systému Finestfog jsou vzájemně kompatibilní. Optimální řešení  je spojení úpravny vody se zvlhčovacím systémem, jehož regulace následně slouží pro obě zařízení. Úpravnu vody lze dodat s vlastní regulací SIEMENS LOGO! a provozovat ji samostatně pro jiná využití.

Schéma systému FINESTFOG

schema_finest_upr

1 – připojení vody
2 – vodní filtr
3 – změkčovač
4 – zásobník soli
5 – odpad
6 – úpravna vody

7 – zásobník demineralizované vody
8 – centrální distributor s elektromagnetickými ventily
9 – vysokotlaké čerpadlo s řídící jednotkou
10 – vysokotlaké hadice pro jednotlivé zóny
11 – rozvody s tryskami

Pitná voda

Změkčená voda

Demineralizovaná voda

Reverzní osmóza

Osmóza je proces, kdy dvě rozdílně koncentrované kapaliny, od sebe oddělené částečně propustnou membránou, mají směr toku od zředěnější kapaliny do koncentrovanější. Reverzní osmóza je opačný proces, který je možné vyvolat pomocí hnací síly (čerpadlem), která překoná osmotický tlak. Tento jev se využívá např. pro odsolování mořské vody, čištění odpadních vod, výrobu demineralizované vody apod. Kompozitní polopropustné membrány jsou nejdůležitější částí úpravny vody. Finestfog používá ve svých úpravnách vysoce kvalitní membrány, zaručující vysokou účinnost odsolení a dlouholetou životnost. Výkonové řady úpraven vody Finestfog jsou od 200 do 900 l/h permeátu.

Konstrukční provedení úpravny vody umožňuje snadné sledování procesu úpravy vody. Průtokoměry zobrazují poměr permeátu a koncentrátu, čidlo vodivosti neustále snímá vodivost permeátu. Zvýšení vodivosti nad určitou mez je signalizováno ve dvou krocích. Při překročení nastavené hodnoty dojde k vyhlášení poruchy a odstavení úpravny. Chybová hlášení lze sledovat na LC displeji řídicí jednotky. Riziko kontaminace je eliminováno díky uzavřenému okruhu – bez otevřené nádoby. Demineralizovaná voda je na výstupu z úpravny dezinfikována UV zářením.

Reverzní osmóza Finestfog vyniká výkonem a jednoduchým designem. Výkonové řady se pohybují od 100 do 900 l/h permeátu. Kompozitní membrány reverzní osmózy jsou nejdůležitější částí celého systému. Vynikají špičkovou kvalitou, zaručující vysokou účinnost odsolení a dlouholetou životnost. Otevřené provedení úpravny umožňuje snadný monitoring procesu úpravy vody.

Na průtokoměrech je možné sledovat poměr permeátu a koncentrátu, čidlo vodivosti neustále snímá vodivost permeátu. Zvýšení vodivosti nad určitou mez je signalizováno ve dvou krocích. Při překročení nastavené hodnoty dojde k vyhlášení poruchy a odstavení úpravny. Chybová hlášení lze sledovat na LC displeji řídicí jednotky. Riziko kontaminace je eliminováno díky uzavřenému okruhu, navíc je tato ochrana na výstupu posílena o UV sterilizaci.

Změkčovač

Změkčování vody je důležitou součástí procesu úpravy vody z pohledu ochrany membrány reverzní osmózy před jejím rychlým zanesením. Změkčování vody je iontová výměna prvků způsobujících tvrdost vody, tzn. hořčík a vápník za prvky sodíku. Tuto výměnu obstarává náplň na bázi pryskyřice, tzv. silně kyselý katex, která je obsažená ve změkčovači.

Výsledkem je voda s nulovou tvrdostí a vysokým obsahem sodíku. Proces výměny iontů není nekonečný a katex je potřeba v pravidelných cyklech regenerovat. To se provádí pomocí tabletové soli, která je umístěna v samostatném zásobníku. Regenerace se provádí dle průtoku vody, lze ji i nuceně provádět v pevně danou hodinu. Změkčovače pro úpravny Finestfog jsou dodávány vždy v duplexním provedení, tzn. se dvěma zásobníky katexu. Tím je zajištěna kontinuální dodávka změkčené vody při regeneraci jednoho zásobníku.

Změkčování vody je důležitou součástí procesu úpravy vody z pohledu ochrany membrány reverzní osmózy před jejím rychlým zanesením. Změkčování vody je iontová výměna prvků způsobujících tvrdost vody, tzn. hořčík a vápník za prvky sodíku. Tuto výměnu obstarává náplň na bázi pryskyřice, tzv. silně kyselý katex, která je obsažená ve změkčovači.

Výsledkem je voda s nulovou tvrdostí a vysokým obsahem sodíku. Proces výměny iontů není nekonečný a katex je potřeba v pravidelných cyklech regenerovat. To se provádí pomocí tabletové soli, která je umístěna v samostatném zásobníku. Regenerace se provádí dle průtoku vody, lze ji i nuceně provádět v pevně danou hodinu. Změkčovače pro úpravny Finestfog jsou dodávány vždy v duplexním provedení, tzn. se dvěma zásobníky katexu. Tím je zajištěna kontinuální dodávka změkčené vody při regeneraci jednoho zásobníku.

paticka

paticka
facebook-icon_48
Kontaktujte nás

Not readable? Change text. captcha txt