Úprava vody

Demineralizovaná voda nejen pro zvlhčování

Pitná voda je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nesmí vyvolat onemocnění či poruchy zdraví. Avšak jeden z parametrů pitné vody – tvrdost, dokáže ztížit provoz všech zvlhčovacích systémů. Tvrdost vody způsobují nejvíce prvky hořčík a vápník, které jsou ve vodě obsaženy. Finestfog proto nabízí ke svým zvlhčovacím systémům úpravnu vody na principu reverzní osmózy. Reverzní osmóza vyrábí z pitné vody vodu prostou minerálů, bakterií a organických látek – permeát. Demineralizovanou vodu lze využít jednak pro průmyslové zvlhčování Finestfog, ale současně i pro jiné technologie, např. tiskové stroje, chladiče apod.

Hygiena

Úpravna vody Finestfog vyrábí demine- ralizovanou vodu zbavenou minerálů, solí, bakteriálních a organických látek. Uzavřený okruh, špičkové membrány reverzní osmózy, pravidelné proplachy a UV sterilizace – to vše zaručuje zdroj technicky i hygienicky bezvadné vody.

Monitoring

Úpravna vody Finestfog průběžně měří a přehledně zobrazuje důležité parametry. Vodivost permeátu, životnost UV zářiče, poměr permeátu a koncentrátu, hlášení chybových stavů. Regulace umožňuje naměřené údaje a provozní stavy odesílat k dalšímu zpracování.

Kompatibilita

Jednotlivé části zvlhčovacího systému Finestfog jsou vzájemně kompatibilní. Optimální řešení je spojení úpravny vody se zvlhčovacím systémem, jehož regulace následně slouží pro obě zařízení. Úpravnu vody lze dodat s vlastní regulací SIEMENS LOGO! a provozovat ji samostatně pro jiná využití.

FINESTFOG

Popis systému

1 – připojení vody 2 – vodní filtr  3 – změkčovač 4 – zásobník soli 5 – odpad 6 – úpravna vody 7 – zásobník demineralizované vody 8 – centrální distributor s elektromagnetickými ventily 9 – vysokotlaké čerpadlo s řídící jednotkou 10 – vysokotlaké hadice pro jednotlivé zóny 11 – rozvody s tryskami

Pitná voda

Změkčená voda

Demineralizovaná voda

Reverzní osmóza

Osmóza je proces, kdy dvě rozdílně koncentrované kapaliny, od sebe oddělené částečně propustnou membránou, mají směr toku od zředěnější kapaliny do koncentrovanější. Reverzní osmóza je opačný proces, který je možné vyvolat pomocí hnací síly (čerpadlem), která překoná osmotický tlak. Tento jev se využívá např. pro odsolování mořské vody, čištění odpadních vod, výrobu demineralizované vody apod. Kompozitní polopropustné membrány jsou nejdůležitější částí úpravny vody. Finestfog používá ve svých úpravnách vysoce kvalitní membrány, zaručující vysokou účinnost odsolení a dlouholetou životnost. Výkonové řady úpraven vody Finestfog jsou od 200 do 900 l/h permeátu.

Konstrukční provedení úpravny vody umožňuje snadné sledování procesu úpravy vody. Průtokoměry zobrazují poměr permeátu a koncentrátu, čidlo vodivosti neustále snímá vodivost permeátu. Zvýšení vodivosti nad určitou mez je signalizováno ve dvou krocích. Při překročení nastavené hodnoty dojde k vyhlášení poruchy a odstavení úpravny. Chybová hlášení lze sledovat na LC displeji řídicí jednotky. Riziko kontaminace je eliminováno díky uzavřenému okruhu – bez otevřené nádoby. Demineralizovaná voda je na výstupu z úpravny dezinfikována UV zářením.

Změkčovač

Změkčování vody je důležitou součástí procesu úpravy vody z pohledu ochrany membrány reverzní osmózy před jejím rychlým zanesením. Změkčování vody je iontová výměna prvků způsobujících tvrdost vody, tzn. hořčík a vápník za prvky sodíku. Tuto výměnu obstarává náplň na bázi pryskyřice, tzv. silně kyselý katex, která je obsažená ve změkčovači.

Výsledkem je voda s nulovou tvrdostí a vysokým obsahem sodíku. Proces výměny iontů není nekonečný a katex je potřeba v pravidelných cyklech regenerovat. To se provádí pomocí tabletové soli, která je umístěna v samostatném zásobníku. Regenerace se provádí dle průtoku vody, lze ji i nuceně provádět v pevně danou hodinu. Změkčovače pro úpravny Finestfog jsou dodávány vždy v duplexním provedení, tzn. se dvěma zásobníky katexu. Tím je zajištěna kontinuální dodávka změkčené vody při regeneraci jednoho zásobníku.

Oblasti využití systému

Systém Finestfog je určený pro průmyslové zvlhčování, nicméně jeho použití je možné prakticky kdekoliv, kde je potřeba udržovat danou relativní vlhkost, snižovat teplotu vzduchu, omezovat vznik elektrostatického výboje či snižovat prašnost prostředí. Zvlhčovací systém Finestfog je v České republice a na Slovensku provozován v těchto oborech: automotive, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, obalové materiály, slévárny, textilní průmysl, tiskárny, strojírenský průmysl, datová centra, zoologické zahrady, výroba iniciačních systémů a v mnoha dalších.

FINESTFOG

Proč používat právě systém Finesfog

9

Zlepšení kvality výroby

Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.

9

Úspora energie

Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.

9

Chlazení vzduchu

Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.
.

9

Snížení zdravotních rizik

Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE a VDI 602 a má označení CE.

Kontaktujte nás

14 + 4 =

Humidirect, s. r. o.

Družstevní 910
250 81 Nehvizdy

IČ: 06212395
DIČ: CZ06212395

Tomáš Nápravník

Výrobce

Finestfog GmbH
www.finestfog.com

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě