Hygienický provoz

Zdravý vzduch – testováno v laboratoři

Unikátní řešení Finestfog

Trvalé zajištění hygienického provozu. To byl cíl návrhu zvlhčovacího systému Finestfog. Vývoj a implementace inovací umožnila společnosti Finestfog GmbH vytvořit velmi účinné a unikátní řešení.

Uzavřený vodní okruh – žádný kontakt vody a vzduchu před samotnou distribucí do prostoru.

Provoz na velmi čistou (demineralizovanou) vodu z vlastní úpravny vody s UV sterilizací.

Periodický proplach zón bránící vzniku stojaté vody.

Sledování životnosti UV zářiče a vodivosti permeátu.

Automatické odstavení z provozu při odpojení z elektrické sítě.

Certifikáty

certifikat_all

Zvlhčovací systém Finestfog je držitelem několika zásadních certifikátů. V roce 2012 udělila instituce DGUV na základě testu DP 12050 certifikát „Optimierte Luftbefeuchtung“. Certifikace byla iniciována profesním sdružením BG ETEM. Od stejné instituce získal na základě testu DP 12049 certifikát „GS – Geprüfte Sicherheit“. Certifikace platí za těchto podmínek:

  • zvlhčovací systém musí být složen ze zvlhčovače vzduchu a úpravny vody Finestfog
  • s provozovatelem zvlhčovacího systému musí být uzavřena servisní smlouva.

Odběry a testy vzorků za účelem získání certifikátu prováděl u provozovatele zvlhčovacího systému Finestfog institut FRESENIUS v Taunussteinu.

V letech 2004 až 2011 byl zvlhčovací systém Finestfog podroben dlouhodobému testování. Vzorky byly pravidelně odebírány z instalovaného zvlhčovacího systému v textilním závodě v Chemnitzu. Testováním byla pověřena laboratoř GBA GmbH v Hamburku. Výsledky testování jsou takové, že počty kolonií nedosáhly ani jedné pětiny stanoveného limitu 1000 KTJ/ml. Plísně, kvasinky a legionella nebyly zjištěny.

Zvlhčovací systém Finestfog splňuje normu VDI 6022, část 1 a 6.

certifikat_all

Zvlhčovací systém Finestfog je držitelem několika zásadních certifikátů. V roce 2012 udělila instituce DGUV na základě testu DP 12050 certifikát „Optimierte Luftbefeuchtung“. Certifikace byla iniciována profesním sdružením BG ETEM. Od stejné instituce získal na základě testu DP 12049 certifikát „GS – Geprüfte Sicherheit“. Certifikace platí za těchto podmínek:

  • zvlhčovací systém musí být složen ze zvlhčovače vzduchu a úpravny vody Finestfog
  • s provozovatelem zvlhčovacího systému musí být uzavřena servisní smlouva.

Odběry a testy vzorků za účelem získání certifikátu prováděl u provozovatele zvlhčovacího systému Finestfog institut FRESENIUS v Taunussteinu.

V letech 2004 až 2011 byl zvlhčovací systém Finestfog podroben dlouhodobému testování. Vzorky byly pravidelně odebírány z instalovaného zvlhčovacího systému v textilním závodě v Chemnitzu. Testováním byla pověřena laboratoř GBA GmbH v Hamburku. Výsledky testování jsou takové, že počty kolonií nedosáhly ani jedné pětiny stanoveného limitu 1000 KTJ/ml. Plísně, kvasinky a legionella nebyly zjištěny.

Zvlhčovací systém Finestfog splňuje normu VDI 6022, část 1 a 6.

UV sterilizace

Účinnou prevencí bránící šíření bakterií, organismů a zárodků legionelly je UV sterilizace. Demineralizovaná voda z tlakového zásobníku protéká přes zářič UV sterilizace a teprve poté je vysokotlakým čerpadlem vháněna k tryskám.

Účinnost sterilizace zářiče je 99,9%. Ozáření UV světlem brání formování organických zárodků a bakterií ve vodě. UV sterilizace Finestfog přináší tyto benefity:

Účinnou prevencí bránící šíření bakterií, organismů a zárodků legionelly je UV sterilizace. Demineralizovaná voda z tlakového zásobníku protéká přes zářič UV sterilizace a teprve poté je vysokotlakým čerpadlem vháněna k tryskám.

Účinnost sterilizace zářiče je 99,9%. Ozáření UV světlem brání formování organických zárodků a bakterií ve vodě. UV sterilizace Finestfog přináší tyto benefity:

Průtok vody 120 až 1800 l/h.

Komora zářiče zhotovena z leštěné nerezové oceli.

Akustický alarm s displejem pro signalizaci poruchy.

Denní počítadlo provozu se zobrazením dnů do výměny zářiče.

paticka

paticka
facebook-icon_48
Kontaktujte nás

Not readable? Change text. captcha txt