Hygienický provoz

Zdravý vzduch – testováno v laboratoři

Unikátní řešení Finestfog pro trvalé zajištění hygienického provozu. To byl cíl návrhu zvlhčovacího systému Finestfog. Vývoj a implementace inovací umožnila společnosti Finestfog GmbH vytvořit velmi účinné a unikátní řešení.

Uzavřený vodní okruh bez kontaktu vody a vzduchu před distribucí do prostoru.

Provoz na velmi čistou (demineralizovanou) vodu z vlastní úpravny vody s UV sterilizací

Periodický proplach zón bránící vzniku stojaté vody.

Sledování životnosti UV zářiče a vodivosti permeátu.

Automatické odstavení z provozu při odpojení z elektrické sítě.

Certifikáty

Zvlhčovací systém Finestfog je držitelem několika zásadních certifikátů. V roce 2012 udělila instituce DGUV na základě testu DP 12050 certifikát „Optimierte Luftbefeuchtung“. Certifikace byla iniciována profesním sdružením BG ETEM. Od stejné instituce získal na základě testu DP 12049 certifikát „GS – Geprüfte Sicherheit“. Certifikace platí za těchto podmínek:

  • zvlhčovací systém musí být složen ze zvlhčovače vzduchu a úpravny vody Finestfog
  • s provozovatelem zvlhčovacího systému musí být uzavřena servisní smlouva.

Odběry a testy vzorků za účelem získání certifikátu prováděl u provozovatele zvlhčovacího systému Finestfog institut FRESENIUS v Taunussteinu.

V letech 2004 až 2011 byl zvlhčovací systém Finestfog podroben dlouhodobému testování. Vzorky byly pravidelně odebírány z instalovaného zvlhčovacího systému v textilním závodě v Chemnitzu. Testováním byla pověřena laboratoř GBA GmbH v Hamburku. Výsledky testování jsou takové, že počty kolonií nedosáhly ani jedné pětiny stanoveného limitu 1000 KTJ/ml. Plísně, kvasinky a legionella nebyly zjištěny.

Zvlhčovací systém Finestfog splňuje normu VDI 6022, část 1 a 6..

UV sterilizace

Účinnou prevencí bránící šíření bakterií, organismů a zárodků legionelly je UV sterilizace. Demineralizovaná voda z tlakového zásobníku protéká přes zářič UV sterilizace a teprve poté je vysokotlakým čerpadlem vháněna k tryskám.

Účinnost sterilizace zářiče je 99,9%. Ozáření UV světlem brání formování organických zárodků a bakterií ve vodě. UV sterilizace Finestfog přináší tyto benefity:

Výhody systému

 

Průtok vody 120 až 1800 l/h.

 

Komora zářiče zhotovena z leštěné nerezové oceli.

 

Akustický alarm s displejem pro signalizaci poruchy.

 

Denní počítadlo provozu se zobrazením dnů do výměny zářiče.

FINESTFOG

Proč používat právě systém Finesfog

9

Zlepšení kvality výroby

Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.

9

Úspora energie

Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.

9

Chlazení vzduchu

Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.
.

9

Snížení zdravotních rizik

Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE a VDI 602 a má označení CE.

Kontaktujte nás

10 + 10 =

Humidirect, s. r. o.

Družstevní 910
250 81 Nehvizdy

IČ: 06212395
DIČ: CZ06212395

Tomáš Nápravník

Výrobce

Finestfog GmbH
www.finestfog.com

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě