Úspora energie

Zvlhčování a chlazení s nízkou energetickou náročností

Zvlhčovací systém Finestfog pracuje s vysokým tlakem vody (80 bar). Potřebný tlak je v okruhu udržován pomocí vysokotlakého čerpadla, které je poháněno elektromotorem s příkonem 0,5 – 3 kW (v závislosti na použitém čerpadle). Voda je pomocí trysek přeměněna na velmi jemný aerosol, který se prakticky ihned vypařuje. Dochází tak ke změně skupenství kapalného na plynné. Aby mohlo k této změně dojít, je nutné dodat energii. Voda v podobě aerosolu odebere potřebnou energii z okolního vzduchu, čímž dochází k navlhčení vzduchu při jeho současném ochlazení.

Efektu adiabatického chlazení se využívá stále ve větší míře ve výrobních halách s velkými tepelnými zisky od strojů. Ty poskytují potřebnou energii (teplo) pro odpar vody. Adiabatické vlhčení se v těchto případech stává velice účinným a levným způsobem chlazení, který může v mnoha případech zcela nahradit běžné a velmi nákladné strojní chlazení.

Pokud porovnáme elektrické příkony tří typů zvlhčovače vzduchu o výkonu 100 l/h, vyjde nám následující:

Zvlhčovací adiabatický systém Finestfog (max. výkon čerpadla 120 l/h) – 0,5 kW

Dvousložkový adiabatický systém (stlačený vzduch, voda) včetně kompresoru – 7,6 kW

elektrický parní vyvíječ (elektrodový/odporový) – 75 kW

FINESTFOG

Porovnání elektrického příkonu (kW)

Zvlhčovací systém Finestfog vychází z pohledu spotřeby elektrické energie nejlépe ze všech tří typů zvlhčovačů.

Oblasti využití systému

Systém Finestfog je určený pro průmyslové zvlhčování, nicméně jeho použití je možné prakticky kdekoliv, kde je potřeba udržovat danou relativní vlhkost, snižovat teplotu vzduchu, omezovat vznik elektrostatického výboje či snižovat prašnost prostředí. Zvlhčovací systém Finestfog je v České republice a na Slovensku provozován v těchto oborech: automotive, dřevozpracující průmysl, elektrotechnický průmysl, obalové materiály, slévárny, textilní průmysl, tiskárny, strojírenský průmysl, datová centra, zoologické zahrady, výroba iniciačních systémů a v mnoha dalších.

FINESTFOG

Proč používat právě systém Finesfog

9

Zlepšení kvality výroby

Degradace materiálu, snížení kvality či výskyt elektrostatického výboje s následkem vypnutí strojů. To jsou některé z hlavních indikátorů nedostatečné vlhkosti vzduchu. Průmyslovým zvlhčovacím systémem Finestfog lze účinně a trvale udržovat požadovanou relativní vlhkost v daném prostoru.

9

Úspora energie

Jednosložkové trysky Finestfog rozprašují do prostoru velmi jemný aerosol bez potřeby ventilátoru, stlačeného vzduchu či jiné podpory. Stlačený vzduch zvyšuje náklady na provoz systému. Pomocné ventilátory představují riziko zvýšené poruchovosti systému. Vysokotlaké čerpadlo Finestfog o výkonu 780 l/h má elektrický příkon pouze 3 kW.

9

Chlazení vzduchu

Adiabatické zvlhčování je vždy spojeno s chlazením vzduchu. Voda při změně skupenství odebírá teplo z okolního vzduchu a tím jej ochlazuje. Zvlhčovací systém Finestfog distribuuje velmi jemný aerosol, který se ihned odpaří a eliminuje tak riziko kondenzace vody.
.

9

Snížení zdravotních rizik

Únava, ztráta pozornosti, vysychání sliznic, snížení imunity – suchý vzduch ohrožuje zdraví lidí. Řízené vnitřní klima není jen výsadou výrobních hal, ale je nutné i pro kanceláře, výstavní prostory či konferenční místnosti. Zvlhčovací systém Finestfog byl dlouhodobě testován a získal hygienický certifikát. Je v souladu s normami VDE a VDI 602 a má označení CE.

Kontaktujte nás

12 + 13 =

Humidirect, s. r. o.

Družstevní 910
250 81 Nehvizdy

IČ: 06212395
DIČ: CZ06212395

Tomáš Nápravník

Výrobce

Finestfog GmbH
www.finestfog.com

© 2022 FineNet – Na netu v pohodě