Úspora energie – úsporné zvlhčování vzduchu

Zvlhčování a chlazení s nízkou energetickou náročností

Zvlhčovací systém Finestfog pracuje s vysokým tlakem vody (80 bar). Potřebný tlak je v okruhu udržován pomocí vysokotlakého čerpadla, které je poháněno elektromotorem s příkonem 0,5 – 3 kW (v závislosti na použitém čerpadle).

Voda je pomocí trysek přeměněna na velmi jemný aerosol, který se prakticky ihned vypařuje. Dochází tak ke změně skupenství kapalného na plynné. Aby mohlo k této změně dojít, je nutné dodat energii. Voda v podobě aerosolu odebere potřebnou energii z okolního vzduchu, čímž dochází k navlhčení vzduchu při jeho současném ochlazení.

Efektu adiabatického chlazení se využívá stále ve větší míře ve výrobních halách s velkými tepelnými zisky od strojů. Ty poskytují potřebnou energii (teplo) pro odpar vody. Adiabatické vlhčení se v těchto případech stává velice účinným a levným způsobem chlazení, který může v mnoha případech zcela nahradit běžné a velmi nákladné strojní chlazení.

Pokud porovnáme elektrické příkony tří typů zvlhčovače vzduchu o výkonu 100 l/h, vyjde nám následující:

zvlhčovací adiabatický systém Finestfog (max. výkon čerpadla 120 l/h) – 0,5 kW

dvousložkový adiabatický systém (stlačený vzduch, voda) včetně kompresoru – 7,6 kW

elektrický parní vyvíječ (elektrodový/odporový) – 75 kW

Porovnání elektrického příkonu (kW)

Zvlhčovací systém Finestfog vychází z pohledu spotřeby elektrické energie nejlépe ze všech tří typů zvlhčovačů.

paticka

paticka
facebook-icon_48
Kontaktujte nás

Not readable? Change text. captcha txt